Verwijzing en vergoedingen

Voor podotherapie en/of een podotherapeutisch onderzoek hebt u geen verwijzing nodig van de huisarts. U kunt ons dus direct benaderen voor een intakegesprek en/of verdere behandeling.
Podotherapie (waaronder ook onderzoek door middel van echografie) wordt door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De vergoeding van podotherapie vindt altijd plaats vanuit de aanvullende verzekering, en gaat dan ook niet ten koste van uw eigen risico. De vraag of uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en de klachten die u heeft. Wij adviseren u daarvoor contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Anne podotherapie is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.