Echografie en de voet

Echografie is een veilige en goedkope techniek, waarmee door middel van geluidsgolven in het lichaam kan worden gekeken. Tijdens dit onderzoek kunnen we oorzaken van klachten achterhalen, die zonder de echo verborgen zouden blijven. Daarmee kan de echo soms verrassende inzichten geven, die bepalend kunnen zijn voor het verdere behandeltraject. Echografisch onderzoek is zeer geschikt om de kwaliteit van spieren, pezen, kapsel, banden en soms ook zenuwen en bloedvaten in enkel en voet in beeld te brengen. Deze worden vervolgens beoordeeld op onder andere kwaliteit, vorm en functie.

Als wij denken dat echografie in uw geval een goede aanvulling vormt, verwijzen wij u hiervoor graag door naar onze collega Davy Aalbers van echocentrum KijkUS. Davy is fysiotherapeut, manueel therapeut en echografist. Door echografie in te schakelen, zien we meer dan alleen datgene wat aan de buitenkant zichtbaar is. Zo kunnen we een duidelijkere diagnose stellen én kunnen we u effectiever behandelen.